marketing pazarlama

Pazarlama Kavramı ve Gelişimi

Günümüzde internet kullanımıyla her gün maruz kaldığımız pazarlama nedir, nasıl gelişmiştir? Pazarlamanın köküne inip gelişimine bir göz atalım. Pazarlama Nedir? Pazarlamanın ne olduğu konusunda tam ve belirli bir görüş birliği yoktur aslında. Ayrıca pazarlamanın kapsamı yıllar içinde değiştiğinden ve geliştiğinden haliyle tanımı da zamanla değişmiş. Pazarlama statik değil, oldukça dinamik bir bilim dalı olduğundan sürekli…