online itibar yonetimi-online reputation management

Online İtibar Yönetimi

Online İtibar Yönetimi Nedir? Online itibar yönetimi (Çevrimiçi itibar yönetimi), bir kişi, şirket veya marka hakkındaki çevrimiçi bilgileri yönetme sürecidir. Bir halkla ilişkiler terimi olan itibar yönetimi, bir bireyin veya grubun itibarını etkilemek, kontrol etmek, geliştirmek veya gizlemek anlamına gelir. Halkla ilişkilerin bu alanı, internetin ve sosyal medyanın büyümesi ve itibar yönetimi şirketlerinin ortaya çıkmasıyla…